Vragenlijst over uiterlijk en gebit


VINK AAN: Ik vul deze vragenlijst niet in op verzoek, en heb geen groepscijfer.
                      Heeft u wel een groepscijfer, klik dan op >>terug<<

 

A. Algemene vragen

1. Geslacht:

Man Vrouw          

2. Leeftijd:

  jaar

3. Opleidingsniveau:
(hoogst afgeronde opleiding)

geen
lagere school
mavo / lbo /vmbo
havo / mbo
hbo
vwo
universiteit
 

4. Burgerlijke staat:

getrouwd
wel relatie, niet samenwonend
samenwonend
gescheiden
weduwe/weduwnaar
geen relatie
 

5. Oorspronkelijke afkomst:

Nederlands 
Surinaams
Antilliaans
Turks
Marokkaans
Anders, nl., graag invullen
 
B. Geluk en uiterlijk

1. Hoe voelt u zich op dit moment?

Zeer gelukkig
Gelukkig
Niet gelukkig, maar ook niet ongelukkig
Ongelukkig
Zeer ongelukkig
 
2. Hoe belangrijk is uw uiterlijk voor u? Zeer belangrijk
Belangrijk
Niet belangrijk, maar ook niet onbelangrijk
Onbelangrijk
Zeer Onbelangrijk

 
3. Hoe tevreden bent u momenteel over uw uiterlijk?
 
Zeer tevreden
Tevreden
Niet tevreden, maar ook niet ontevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
 
4. Vindt u zichzelf te dun/te dik? Ja Nee          
 
5. Zijn er aspecten aan uw lichaam die u onaantrekkelijk, lelijk, misvormd of niet mooi genoeg vindt?  Ja Nee         Nee, ga door naar vraag 8
 

6. Kruis hieronder de lichaamsdelen aan waar u ontevreden over bent

voeten

gehele lichaam

anders nl: graag invullen

kuiten

nek

dijen

geslachtsdelen

anders nl: graag invullen

gehele been/benen

kin

billen

wangen

anders nl: graag invullen

heupen

mond

gehele onderlichaam

tanden

 

middel/taille

neus

 

buik

ogen

 

borst(kas)

wenkbrauwen

 

borsten

oren

 

rug

gezichtsbeharing

 

schouders

gehele gezicht

 

gehele bovenlichaam

lichaamsbeharing

 

achterkant arm(en)

hoofdhaar

 

gehele arm(en)

gezichtshuid

 

hand(en)

huid (rest van het lichaam)

 


7. Over welke lichaamdelen bent u het meest ontevreden over?  

voeten

gehele lichaam

anders nl: graag invullen

kuiten

nek

dijen

geslachtsdelen

anders nl: graag invullen

gehele been/benen

kin

billen

wangen

anders nl: graag invullen

heupen

mond

gehele onderlichaam

tanden

 

middel/taille

neus

 

buik

ogen

 

borst(kas)

wenkbrauwen

 

borsten

oren

 

rug

gezichtsbeharing

 

schouders

gehele gezicht

 

gehele bovenlichaam

lichaamsbeharing

 

achterkant arm(en)

hoofdhaar

 

gehele arm(en)

gezichtshuid

 

hand(en)

huid (rest van het lichaam)

 

8. Bent u voortdurend heel veel bezig met het idee dat uw lichaam of een deel van uw lichaam onaantrekkelijk, lelijk, misvormd of niet mooi genoeg is? Ja Nee       Nee, ga door naar vraag 13

 
9. Houdt u vast aan uw overtuiging dat uw lichaam of lichaamsdeel onaantrekkelijk, lelijk, misvormd of niet mooi genoeg is, ondanks dat anderen zeggen dat dit niet het geval is?
 
Ja Nee   
10. Heeft u, in uw contacten met anderen, last van dit bezig zijn met uw uiterlijk?
 
Helemaal geen last
Een beetje last
Matig last
Tamelijk veel last
Heel veel last
 
11. Heeft u op uw werk (of in uw studie) last van dit bezig zijn met uw uiterlijk? Helemaal geen last
Een beetje last
Matig last
Tamelijk veel last
Heel veel last
 
12. Voelt u zich vanwege uw uiterlijk gespannen?
 
Helemaal niet gespannen
Een beetje gespannen
Matig last
Tamelijk gespannen
Heel erg gespannen
 
13. Heeft u ooit een operatie laten uitvoeren om uw uiterlijk te verbeteren (bijv. ooglidcorrectie, faceliftoperatie, liposuctie, borstvergroting/ verkleining)?
 
Nee, nooit, ga door naar vraag 16
1 keer
2 keer
3-5 keer
Meer dan 5 keer
 
14. Wanneer vond de laatste operatie plaats? Korter dan 3 maanden geleden
Tussen de 3 en 6 maanden geleden
Tussen de 6 en 12 maanden geleden
Langer dan 12 maanden geleden
 
15. Hoe tevreden bent u over de laatste operatie?
 
Zeer tevreden
Tevreden
Niet tevreden, maar ook niet ontevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
 
16. Bent u van plan in het komende jaar een operatie (bijv. ooglidcorrectie, faceliftoperatie, liposuctie, borstvergroting /verkleining) te laten uitvoeren om uw uiterlijk te verbeteren?
 
Ja Nee   
C. Gebit en gebitsverzorging
17. Heeft u nog eigen tanden of kiezen? Ja Nee, ik heb een kunstgebit   
 
18. Hoe vaak poetst u gewoonlijk uw tanden? Minder dan 1 keer per dag
Een keer per dag
Twee keer per dag
Meer dan twee keer per dag
 
19. Als u nog eigen tanden of kiezen hebt, wat is de toestand van uw gebit, denkt u?
 
Geen gaatjes en/of tandvleesontstekingen
Enkele onbehandelde gaatjes en/of tandvleesontstekingen
Veel onbehandelde gaatjes en/of tandvleesontstekingen
 
20. Heeft u een ‘eigen’ tandarts of tandartspraktijk waarbij u staat ingeschreven?
 
Ja Nee   
21. Hoe vaak heeft u de afgelopen 5 jaar een tandarts bezocht voor controle en/of behandeling?
 
Geen enkele keer
Tussen de 1–4 keer (minder dan 1 keer per jaar)
Tussen de 5-10 keer (1 à 2 keer per jaar)
Meer dan 10 keer (meer dan 2 keer per jaar)
 
22. Als u het afgelopen jaar geen tandarts heeft bezocht, wat was de voornaamste reden daarvan?
 
Ik heb afgelopen jaar wel een tandarts bezocht
Mijn gebit is in prima staat
Ik heb geen eigen tanden of kiezen meer
Mijn gebit interesseert me niet
Ik heb een angst voor tandartsbehandelingen
Ik vind de kosten te hoog
Ik kan geen tandarts vinden
Ik heb een andere reden, nl.
    
graag invullen
23. Zou u het op prijs stellen elk half jaar door uw tandarts te worden opgeroepen voor controle of bepaalt u liever zelf wanneer u naar de tandarts gaat?
 
Ik stel het op prijs als mijn tandarts mij oproept
Ik bepaal het liever zelf
24. Hoeveel maanden zouden er volgens u tussen twee opeenvolgende controlebezoeken moeten zitten?
 

4 maand
5 maand
6 maand
7 maand
8 maand
9 maand
10 maand
11 maand
12 maand

25. Hoe bang bent u voor een behandeling bij een tandarts als een gaatje zou worden geboord en gevuld?
 

Helemaal niet bang
Een beetje bang
Nogal bang
Tamelijk bang
Heel erg bang
 

D.Tevredenheid over het gebit
26. Hoe ‘tevreden’ bent u momenteel over hoe uw gebit er uitziet als u lacht?
 
Zeer tevreden
Tevreden
Niet tevreden, maar ook niet ontevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
 
27. Hoe belangrijk zijn uw tanden voor uw geluk?
 
Zeer belangrijk
Belangrijk
Niet belangrijk, maar ook niet onbelangrijk
Onbelangrijk
Zeer Onbelangrijk
 
28. Heeft u ooit een cosmetische ingreep aan uw tanden laten uitvoeren?
 
Nee, nooit, ga door naar  vraag 32
1 keer
2 keer
3-5 keer
Meer dan 5 keer
 
29. Om welk soort cosmetische ingreep aan uw tanden ging het?
 
Uw tanden bleken/witter laten maken
De stand van uw tanden laten verbeteren met een beugel
Witte ‘schildjes’ laten aanbrengen
Kronen op uw tanden laten zetten
Een operatie laten uitvoeren om de stand van uw kaak te veranderen
Anders, nl.
   
graag invullen
30. Wanneer vond de laatste cosmetische ingreep aan uw tanden plaats?
 
Korter dan 3 maanden geleden
Tussen de 3 en 6 maanden geleden
Tussen de 6 en 12 maanden geleden
Langer dan 12 maanden geleden
 
31. Hoe tevreden bent u over de laatste cosmetische ingreep aan uw tanden?
 
Zeer tevreden
Tevreden
Niet tevreden, maar ook niet ontevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
 
32. Bent u van plan in het komende jaar een cosmetische ingreep aan uw tanden te laten uitvoeren?
 
 Ja Nee,    Nee, ga door naar vraag 36
33. Welk soort cosmetische ingreep aan uw tanden wilt u laten uitvoeren?
 
Uw tanden bleken/witter laten maken
De stand van uw tanden laten verbeteren met een beugel
Witte ‘schildjes’ laten aanbrengen
Kronen op uw tanden laten zetten
Een operatie laten uitvoeren om de stand van uw kaak te veranderen
Anders, nl.
   
graag invullen
34. Als u een cosmetische ingreep zou willen laten uitvoeren om het uiterlijk van uw gebit te verbeteren, hoeveel heeft u er dan - financieel gezien - voor over om dat te laten doen?
 
Niets
Minder dan één keer mijn netto maandinkomen
Eén keer mijn netto maandinkomen
Een aantal keer mijn netto maandinkomen,
     namelijk netto maandinkomens.
 
35. Wat verwacht u dat er in uw leven zal veranderen als u de door u gewenste cosmetische ingreep aan uw tanden heeft laten uitvoeren?

U kunt een of meerdere antwoorden aankruisen.
 
Dat ik een baan/werk zal vinden
Dat ik een relatie zal krijgen
Dat mijn relatie zal verbeteren
Dat ik meer uit zal gaan /uitgenodigd zal worden
Dat anderen meer aandacht aan me zullen besteden
Dat ik tevreden ben als ik in de spiegel kijk
Dat ik me ontspannen voel
Dat ik me gelukkig voel
Dat ik  
    
graag invullen
36. Als tandartsen zich in de toekomst steeds meer gaan bezighouden met het verfraaien van het gebit, en daarmee het uiterlijk, wat vindt u daar dan van? 
 
Ik vind dat een hele goede ontwikkeling
Ik vind dat een goede ontwikkeling
Ik vind dat noch een goede, noch een slechte ontwikkeling
Ik vind dat een slechte ontwikkeling
Ik vind dat een heel slechte ontwikkeling
 
37. Hierboven ziet u een foto van een gebit. Stelt u zich voor dat dit uw gebit zou zijn. Hoe tevreden zou u zijn als u zo’n gebit zou hebben?

* als u man bent, gaat het er om zich voor te stellen hoe het voor u zou zijn om een dergelijk, aan uw wensen aangepast, gebit te hebben.
Zeer tevreden
Tevreden
Niet tevreden, maar ook niet ontevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
 
38. Als bovenstaand gebit uw gebit zou zijn, hoe zou u zich dan voelen?


* als u man bent, gaat het er om zich voor te stellen hoe het voor u zou zijn om een dergelijk, aan uw wensen aangepast, gebit te hebben.
Veel gelukkiger dan nu
Een beetje gelukkiger dan nu
Niet gelukkiger, maar ook niet ongelukkiger dan nu
Een beetje ongelukkiger dan nu
Veel ongelukkiger dan nu
 

Indien u alles goed heeft ingevuld, druk dan op deze knop, dan worden uw gegevens verzonden.
 

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Wij danken u hartelijk voor het invullen van de vragenlijst. Wij zullen uw gegevens anoniem verwerken. Om u onze erkentelijkheid te laten blijken kunt u hier hier een zeer lezenswaardig artikel downloaden dat gaat over psychologische aspecten van het gebit, ofwel: waarom tanden mooi zijn (of niet). Nogmaals onze dank.